Vi får inte tro att vi har vunnit

9 juli, 2016
Kategori:

Det är lätt att känna en spontan glädje över det breda och kraftfulla avståndstagandet mot tankarna på att avskaffa den privata äganderätten till skog, som följde på regeringens utredares uttalande i Almedalen.
Reaktionen från skogsägare och en samlad skogsbransch var väntad, men även på många av landets ledarsidor var kritiken massiv.

Men vi har inte vunnit någonting – snarare har vi förlorat.

Debatten, som borde handla om de grova övergrepp mot äganderätten som sker redan idag, kom istället att handla om huruvida äganderätten bör avskaffas helt. Genom utredarens utspel förflyttades debatten ett steg närmare Nordkorea.

Utspelet, som kom på ett seminarium i Almedalen på onsdagens eftermiddag, tog helt fokus från den riktigt allvarliga händelse som skedde samma förmiddag.

Skogsstyrelsen förbjöd då 5 skogsägare i Hälsingland att avverka sin skog. Förbudet grundade sig i den svenska tillämpningen av EU:s artskyddsförordning. De drabbade skogsägarna får ingen ersättning alls. Ni läste rätt – noll, nada, zip, zero.

http://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/riks/2016/07/ett-overgrepp–fran-statens-sida/

Egentligen är det fel att prata om att jobba för en stärkt äganderätt. Äganderätten är binär – antingen har man äganderätt eller så har man det inte. Just nu har svenska skogsägare inte äganderätt. Vi är alltså redan i den situation där äganderätten genom artskyddsförordningens tillämpning är avskaffad.

Vi kan aldrig vara nöjda med att det, för tillfället, verkar finnas ett stort motstånd mot ett uttalat avskaffande av äganderätten. Vi kan aldrig vara nöjda med att vi lyckas förhindra att det blir ännu värre. Vi kan aldrig ge oss förrän artskyddsförordningen tillämpning har förändrats så att principen om full ekonomiskt kompensation gäller.

En del skogsägare är ännu inte medlemmar i LRF. Nu är det mer viktigt än någonsin att vi tillsammans kan hjälpas åt att vända utvecklingen. Det är enorma värden som står på spel och medlemsavgiften till LRF är ingenting i sammanhanget.

Myndigheter och politiker ska inte kunna komma undan med det här. Det är en krigsförklaring mot landets 300 000 skogsägare.

Ett riktigt dåligt argument
En jobbig dag för Bucht.