Men, hur mycket vatten går det åt då?

23 februari, 2016
Kategori:

I ett tidigare inlägg försökte jag uppskatta hur mycket vatten som det, i verkligheten, går åt för att producera ett kilo nötkött.

Jag kunde tämligen enkelt avfärda siffran 16 000 liter per kilo kött, som bland annat Världsnaturfonden WWF presenterar på sin hemsida.

Min uppskattning, utifrån officiell statistik för Sverige ledde fram till en gissning på mellan 200 och 400 liter per kilo kött.

En granne, som har köttproduktion hörde av sig och erbjöd mig att använda hans siffror.

Så här, kommer något som är oerhört exotiskt i den allt mer skruvade debatten: verkliga siffror!

Gården har 36 så kallade di-kor. Det innebär att det finns 36 kossor på gården och en, eller kanske två, tjurar. Tjurarna betäcker korna och korna får så småningom kalvar. Kalvarna föds upp och slaktas när de nått slaktmogen ålder.

Gården håller alltså kossan och den kalv som så småningom ska bli kött, med vatten.

Det finns en separat vattenmätare till ladugården och även det vatten som djuren dricker när de går på bete tas från en kran som är kopplad till samma vattenmätare. Dessutom används vattnet till tvätt och rengöring samt till några getter (vilkas bidrag till vattenförbrukningen är försumbart i sammanhanget).

Årligen levereras 12600 kg kött från gården. (Framgår av avräkningsnotor från slakteriet)

Den årliga vattenförbrukningen är 1080 kubikmeter. (Framgår av vattenräkningen)

Det innebär att vattenförbrukningen per kilo kött är 1 080 000/12600 = 85,7 liter/kg

Gården är i princip självförsörjande på foder förutom en del spannmål som köps in (från mig!).

Jag bevattnar (självklart) inte min spannmålsodling. Däremot för jag en ständig kamp för att lyckas dränera bort överflödigt vatten från åkrarna.

För att vara säker på att inte underdriva siffrorna och missa att ta med övrig ”extern” vattenförbrukning så avrundar jag siffran till 100 liter/kg.

Uppgiften om att det går åt 16 000 liter vatten per kilo kött är alltså, jämfört med detta exempel från verkligheten, en överskattning med en faktor 160.

Världsnaturfonden backar
Nytt jordbruksavtal på Island