Nytt jordbruksavtal på Island

22 februari, 2016
Kategori:

Det skrivs väldigt sällan om isländskt jordbruk i svensk media.

Av en slump hittade jag det här spännande reportaget som handlar om det nya jordbruksavtalet.

http://www.islandsbloggen.com/2016/02/hard-kritik-mot-regeringens-nya.html

132 miljarder isländska kronor är ungefär 8,3 miljarder svenska kronor. Det innebär en årlig stödbudget på ungefär 830 miljoner svenska kronor.

Om importtullarnas värde räknas in i stödet så blir det ungefär 1,5 miljarder kronor i årligt stöd.

Är det mycket eller litet i förhållande till Sverige?

I Sverige betalas jordbruksstöd ut i form av gårdsstöd (ca 6 miljarder/år) och inom landsbygdsprogrammet (ca 6 miljarder/år). Det ger en total budget på ca 12 miljarder kr/år.

Sveriges BNP är på ca 570 000 miljoner USD och jordbruket står för 1,4% det vill säga 7980 miljoner USD.

Islands BNP är på ca 17 000 miljoner USD och jordbruket står för 6,8%, det vill säga 1156 miljoner USD.

Med ett totalt årligt jordbruksstöd på (omräknat till USD) på Island på 180 miljoner USD så motsvarar det 15% av jordbrukets bidrag till BNP
I Sverige där jordbruksstödet uppgår till 1420 miljoner USD motsvarar det ca 18%.

Om jag har räknat och förstått rätt, så får alltså svenskt jordbruk mer i jordbruksstöd i förhållande till produktionens värde, än vad våra isländska kollegor får.

I förhållande till total BNP i landet så utgör jordbruksstöden på Island ungefär 1%. Svenska jordbruksstöd motsvarar 0,25% av landet totala BNP.

Isländskt jordbruk har alltså lägre stöd i förhållande till produktionens värde, men betydligt högre stöd i förhållande till landets totala BNP.

Om jag har räknat rätt, förstås.

Men jag rekommenderar en läsning av bloggen som jag länkade till överst i den här texten. Lite omvärldsspaning är aldrig fel!

Men, hur mycket vatten går det åt då?
Radio Bonde avsnitt 26: Ledarskribent Daniel Persson