Om pengar inte fanns

17 juli, 2017
Kategori:
pengar

Pengar är roten till allt ont – brukar det ju heta. Jag har aldrig riktigt förstått vad det innebär. Ondska kan ju aldrig uttryckas av något annat än en människa – inte av pengarna själva. Men, som tankeexperiment kan det vara intressant att fundera på vad som skulle hända om vi avskaffade pengar helt och hållet. Skulle girighet och därav följande ondska försvinna då?

Vi människor är ganska olika. Vi har olika drömmar, olika smak och olika ambitioner. Dessutom förändras våra preferenser över tid. Det innebär att vi ibland har saker som vi inte längre behöver och ibland kommer vi att vilja ha saker som vi inte har. Det faktum att vi människor har olika preferenser, är det som ligger bakom fenomenet handel.

Jag kanske har fyra pelargoner som jag lyckats övervintra, min granne kanske har en bättre begagnad cykel. Eftersom jag och min granne inte har samma preferenser, kan det hända att jag hellre skulle vilja ha en cykel än fyra pelargoner samtidigt som min granne föredrar pelargoner istället för en cykel.
Eftersom både jag och min granne skulle anse att vi tjänade på att byta med varandra, så skulle vi sannolikt göra ett byte – en cykel mot fyra pelargoner.
Denna byteshandel skulle fungera, även i vårt tänkta samhälle där pengar inte fanns.

Det skulle ju finnas fler människor än jag och min granne i vårt tänkta samhälle. Alla skulle vi vara inblandade i olika typer av bytesaffärer. Förutom att olika saker skulle byta ägare, skulle även tid bytas mot saker och tid bytas mot tid.
Jag skulle hjälpa någon att klippa gräset och i gengäld skulle jag kanske få hjälp att måla om huset.

I ett samhälle som byggde på byteshandel skulle det så småningom visa sig att vissa varor var mer eftertraktade än andra. Dessa varor skulle vara lättare att byta åt sig andra varor mot. En gammal rostig plog skulle det sannolikt vara svårt att byta mot så mycket annat. För det första är den ganska otymplig att bära med sig – vilket ställer till en hel del praktiska problem om man till exempel vill byta åt sig en glass vid glasskiosken. Den går inte att dela upp i små delar, iallafall inte om man vill behålla dess värde. En tiondels plog har inte en tiondel av värdet hos en hel plog.
De varor som får högt värde måste dessutom finnas i begränsad mängd. Vanliga kottar skulle ha ett lågt värde, eftersom den som vill ha kottar helt enkelt kan gå ut i skogen och plocka några kottar.

Men vissa varor skulle ha egenskapen att de var lätta att bära med sig, vara möjliga att dela upp i fraktioner utan att tappa värde och dessutom finnas i begränsad mängd. De här varorna skulle dessutom ha egenskapen att de tålde att lagras. utan att förstöras.

I vårt tänkta samhälle skulle människor alltså gärna byta åt sig sådant som de visste att det var lätt att byta åt sig andra saker mot. Det skulle göra att det blev lättare att hitta en köpare av de varor man för tillfället vill göra sig av med. Man behöver inte hitta någon som vill byta bort precis det man behöver just nu. Dessutom kan man göra flera byten mot samma vara och på så sätt spara ihop tillräckligt för att senare ha råd att byta åt sig något som kostar mycket – till exempel en bostad.

Trots att de varor som får sitt värde utifrån att de är lätta att byta åt sig andra varor med, inte är så skrymmande så behövs det något lämpligt ställe att förvara dem på. Med tanke på att det är väldigt eftertraktade varor så är de dessutom stöldbegärliga. Förr eller senare skulle människor som har något sådant lämpligt förvaringsställe erbjuda sig att – mot en liten hyra – förvara andra människors värdefulla varor.

Sannolikt skulle människor som har många av dessa värdefulla varor – men inte behöver använda dem just nu – vara beredda att låna ut dem till människor som behöver investera i någonting men inte har tillräckligt av dessa attraktiva varor. Detta lån skulle antagligen ske mot en viss avgift. En avgift som dels kompenserar långivaren för att den inte kan använda de utlånade pengarna under en viss tid och dessutom kompenserar för risken att den som lånar inte kommer att kunna betala tillbaka lånet.

Som den uppmärksamme läsaren säkert redan har insett, så kommer vårt samhälle där pengar inte finns ändå ha varor som används som pengar. Det skulle finnas depositionsbanker där människor förvarade de varor som var tänkta att använda som pengar. Det skulle finnas personer som lånade ut varor och personer som lånade. Det skulle finnas något som liknade ränta – en avgift man får betala för att använda pengar som man inte har själv.

Jag har försökt beskriva hur pengar uppstår som en naturlig följd av att vi människor vill byta varor och tid med varandra. Jag har försökt förklara att institutioner som förvarar värdefulla varor kommer att uppstå. Vidare skulle institutioner som förmedlade lån mellan människor som inte känner varandra, uppstå.

Det är vår ekonomiska samverkan med andra människor som har skapat varor som vi använder som pengar. Banker och finansiella institut uppkommer som en följd av att vissa praktiska behov behöver lösas.

I en värld där pengar inte fanns skulle det förr eller senare ändå uppkomma något som används som pengar. Utan pengar skulle mänsklig samverkan och samarbete försvåras. Det skulle vara svårt att spara för framtida konsumtion och större investeringar. Det skulle inte gå att ge sig in i riskfyllda investeringar.
Vårt välstånd har skapats av att vi kan handla, spara och investera. Därför är pengar kanske mänsklighetens viktigaste innovation.

Tar bilfirman barn i inbyte?
Har jag blivit försiktig?