Därför behövs Landstormen

29 maj, 2018

Mycket är skrivet om hur regionalpolitiken har förändrats de senaste decennierna. Det finns en rad faktorer som gör att vårt land allt tydligare har indelats i stad och land, istället för den helhet beroende av varandra som det egentligen är. Mycket har skrivits, utredningar har gjorts, forskning har visat men fortfarande så är vårt land…

Läs mer

Bortglömd, förbigången och överkörd

28 april, 2018

Det skriks för lite, Det skrivs för lite och det visas för lite. Landet utanför känner sig inte delaktiga och heller inte informerade. Mediabevakningen har som så mycket annat trappats av i takt med urbaniseringen. Känns tjatigt att ta upp men det är sant och det måste fortsätta påpekas. Kanske en miljon gånger. Frågan om…

Läs mer