Sveriges kossor är miljövänliga

31 maj, 2019
Kossor är miljövänliga.

Miljövänliga kossor? Det är nog inte så många som vet varför just kossor och andra idisslare är så viktiga för Sveriges natur och miljö. Kanske är det inte så konstigt i och med att allt fler växer upp i städerna och inte har någon koppling eller förståelse för jordbruk och landsbygd över huvud taget. Då är det inte lätt att kunna relatera till hur en ko bidrar till biologisk mångfald och vikten av att hålla hagmarker och landskapen öppna.

De flesta vill göra val som är miljövänliga och allt oftare hör man folk säga att man borde sluta äta kött och dricka mjölk för att det är det bästa för miljön. Men sedan 1930-talet har antalet nötkreatur i Sverige halverats från 3 miljoner till 1,4 miljoner. Har våra utsläpp av växthusgaser minskat sedan 30-talet? Knappast, så lösningen verkar inte vara att göra sig av med kossorna i Sverige i alla fall.

Tvärtom så är kossor och andra idisslare som getter och får väldigt viktiga för miljön, då de är bäst på att hålla landskapet öppet.

Varför behöver vi öppna landskap?

Hagmarker som betas av djur, är en del av de öppna landskapen. De är väldigt artrika och viktiga för den biologiska mångfalden. En kvadratmeter betad mark kan innehålla så mycket som 40 olika arter. Det är till och med ett av Sveriges miljömål att hålla landskapet öppet just av denna anledning och det går inte utan djuren. 

Biologisk mångfald – varför är det viktigt?

Vilda insekter är mycket viktiga för vår matproduktion för att de pollinerar en stor del av grödorna som vi odlar för både mat och foder. Det är en av anledningarna till att det är väldigt viktigt att vårda miljöerna så att insekterna trivs. Inom jordbruk använder man sig även av tama honungsbin för pollinering, det är deras honung man kan köpa i butik. Men det räcker inte, vi behöver både vilda insekter och honungsbin för att få bra skördar av både frukt och frön.

Läs mer om biologisk mångfald här.

I och med att vi har färre betande djur i Sverige har också hagmarkerna minskat. 1927 fanns det 1,5 miljoner hektar bete i Sverige och 2016 var den siffran 450 000 hektar. Och det är ett hot mot den biologiska mångfalden samt vår livsmedelsproduktion.

3 saker som kossor gör riktigt bra:

  • Omvandlar gräs till mjölk och kött.
  • Betar och håller markerna öppna vilket gynnar den biologiska mångfalden.
  • Ger bonden värdefull gödsel som används i växtodlingen.

//Kattis

Svensk morotspesto gjord på blast
Ett stort steg för ursprungsmärkning på restaurang!