Så kan du motverka antibiotikaresistens!

14 november, 2018
Antibiotikaresistens: Svenska djuruppfödare använder minst antibiotika i EU.

Mellan den 12 och 18 november är det internationella antibiotikaveckan som har utlysts av Världshälsoorganisationen, WHO.

Varför då? Kanske ni tänker. Jo, för att framtiden för antibiotika är ytterst osäker. De flesta har säkert hört ordet antibiotikaresistens, men kanske har svårt att greppa vad det egentligen betyder.

Antibiotikaresistens betyder att bakterierna utvecklar motståndskraft mot antibiotika. Detta innebär att man inte längre kan behandla enkla infektioner som exempelvis lunginflammation. Operationer, cancerbehandlingar och att föda barn kommer bli oerhört riskabelt om man inte har antibiotika. 2015 dog runt 33 000 personer i Europa på grund av antibiotikaresistens och 875 000 fick förkortad livstid. Samma siffra globalt ligger på 500 000 och 2050 väntas dödssiffran ligga på 10 miljoner om året, om inte krafttag mot utvecklingen tas.

Visst är det är skrämmande, men du kan göra skillnad!

Köp svenskt

Sveriges bönder ger djuren minst antibiotika i hela EU, ja sannolikt i världen. Friska djur behöver inte medicineras. Men i många länder får lantbruksdjur massor av antibiotika för att de ska växa bättre. Man medicinerar även djuren för att kompensera för en dålig djurhälsa. I Sverige ser vi istället till att hålla djuren friska från början, då behövs inte antibiotika. Läs även: Sluta äta importerat kött för antibiotikans skull.

Våga fråga

Sätt press på restauranger och offentliga kök genom att våga fråga var maten kommer ifrån och ge dig själv möjlighet att göra informerade val även när du äter ute.

Gör som doktorn säger

Fullfölj din ordinerade antibiotikakur och lita på att läkarens bakterieodlingar är korrekta. Att ta antibiotika mot en virusinfektion är inte verksamt och ökar bara risken för resistens.

Tips

Kolla in Antibiotika eller inte för intressant information om när antibiotika gör skillnad och inte!

 

 

Stjäl en högtid- Thanksgivingmiddag på svenska råvaror
Lergryta en favorit i köket