Stort intresse för differentierad alkoholskatt

26 januari, 2023
Kategori:

Inför differentierad alkoholskatt nu! Det vill bryggerierna i Sverige och försöker nu få politikerna med på samma tankebana. Intresset är stort men det är svårt att finansiera menar riksdagens företrädare som träffade bryggare på ett seminarium i riksdagen.

– Det är många som tycker det här är en viktig fråga men de oroar sig för finansieringen, så kan man sammanfatta seminariet idag, säger Erik Fritiof från Sveriges oberoende bryggerier.

Föreningen lyckades locka 20 riksdagspolitiker till seminariet och ambitionen är att få igenom en differentierad alkoholskatt, en skatt som finns i många andra länder i Europa men inte i Sverige. Föreningen har tidigare tagit fram ett förslag till hur ett sådant skattesystem skulle kunna införas men utan gehör. Nu har man jobbat fram en ny rapport som visar hur det funkar i Irland där man redan har den differentierade alkoholskatten.

– Vi visar på hur man gjort i Irland och vi tycker att rapporten visar att det inte behöver gå stick i stäv med folkhälso-ambitionen och det verkar som om politikerna håller med. Det var politiker från alla partier förutom Vänsterpartiet på plats på seminariet och det måste nog anses vara lyckat, säger Fritiof.

Den differentierade alkoholskatten syftar till att mindre bryggerier ska betala lägre skatt och systemet är redan infört i de flesta EU-länder, undantaget Spanien. Och så Sverige då.

Så här skriver Sveriges Oberoende bryggerier i en tidigare rapport:

”Artikel 4 i EU:s Direktiv 92/83/EEC erkänner problemen med stordrifts- och samordningsfördelar på ölmarknaden. EU har därför öppnat för medlemsstaterna att justera för problemen genom att tillämpa en lägre alkoholskatt på öl som är producerat av oberoende småbryggerier.”

Erik Fritiof upplever att politikerna vill värna hantverksbryggerierna men att de har svårt att se hur det ska finansieras.

– Intresset för hantverksöl är stort och jag hoppas att politikerna kan hitta sätt att införa detta. Det går ju i alla andra länder så varför inte i Sverige?, säger Erik Fritiof som hoppas att den nya rapporten ska ge näring till försöken att införa den differentierade alkoholskatten.

Intresset var stort för seminariet som anordnades av Sveriges oberoende bryggerier. Foto: Robert Andersson.
Nyheter om öl 8 2023
Nyheter om öl 7 2023