Del 2 – forts. på ekologisk odling och matproduktion?

10 januari, 2015


Jag skrev i förra inlägget om ekologisk odling och matproduktion och till slut bestämde jag mig för att skriva den i minst 2 delar för att det blev för rörigt. I det inlägget svarade jag på några kommentarer eller citat som jag har hört som allmänna sanningar. Jag utgick från  jordbruksverkets och  livsmedelsverkets definition i texten och det kommer jag att göra även nu. 

Varför utgår jag från en definition som man kan uppfatta som snäv? Nja, jag tycker inte att den är snäv och dessutom är det lättare att diskutera om vi pratar om samma sak. Det är lättare att hålla sig till ämnet och även visa på hur jag tänker runt ekologi och min odling. 

Jag skulle vilja påstå att jag i sort sett odlar ekologiskt och har en ekologisk djurhantering med exempelvis hönsen. Och ändå inte. 

Jag odlar med ekologiska frön så långt det går. Ibland är det svårt att få tag i ekologiska frön och då odlar jag med konventionella, dvs jag odlar med båda varianterna. Det bästa vore förstås att kunna producera egna fröer i större utsträckning men varken orken eller utrymmet räcker till om jag ska odla alla mina egna fröer. Jag skulle kunna avstå att köpa icke ekologiska frön men jag har övervägt noga och väljer att köpa konventionella frön. Jag vill ha en rikedom bland mina grönsaker som jag odlar på ekologiskt sätt utan kemiska gifter även om vissa frön är konventionella. 

Jag använder inte traditionella så kallade kemiska gifter för att bekämpa ogräs eller skadeinsekter. Ibland har vi använt oss av nyttodjur så som nematoder och bakterier i bekämpning t ex av kålfjärilslarver och sorgmyggor. Jag samodlar olika växter för att de gynnar varandra samt för att förvirra skadeinsekter, framförallt det senaste. Att kombinera växter för att lura skadeinsekter är att föredra och nuförtiden försöker jag öka blomsterodlingen för att öka andra insekters intresse att vara i köksträdgården och pollinera och kanske äta upp skadeinsekter. 

Jag skiftar grödor för att sjukdomar inte ska bildas och grödorna inte utarma jorden. Jag har nyligen tänkt om i köksträdgården och det kan du läsa om här och häri detta arbete har jag tagit med dessa aspekter. Dessa nya odlingsbäddar är upphöjda och kan producera mer per kvadratmeter än tidigare. Jag gödslar med hönsskit, kompost och nässelvatten samt täckodlar i största möjliga mån.

Ibland köper jag jord. Jag har prövat ekologisk jord med mindre bra resultat då plantorna blev gula efter en vecka. Trist, då jag hade köpt jorden för att kruka om chiliplantor. Oftast köper jag jord i bra kvalitet till mina första sådder av chili och tomat.
Om man vill vara lite krass är det mest ekologiskt att tillverka sin jord själv med kompostering och täckodling.

Därför har jag påbörjat jordmakeriet som består av många kompostfack och tunnor med olika jord. Tanken är att kunna producera olika kompostmaterial och jord för olika behov. Visst har vi tidigare haft kompost, både trädgårdskomposter och varmkompost för matavfall men nu är det lite mer struktur och tanke bakom. Det är en hel organisation bakom! 🙂 En stor inspirationskälla är Börje som jag var och hälsade på en regnig sommar. Han hade en jordkvarn som jag är sååå avundsjuk på. Vill man se en välmående köksträdgård och bli inspirerad att sluta gräva ska man hälsa på Börje

Något som hör hemma här är Glädjehuset som är ett kretsloppshus! På vinterhalvåret har jag höns i växthuset (som kallas Glädjehuset) och jobbar fram en varmkompost för att ta reda på värmen till hönsen. Hönsen får även alla matrester och det som de ratar komposteras. På sommarhalvåret odlar jag främst tomater i denna mylla som har producerats under vintern. Även chili, paprika, tomatillo och physalis odlas med gott resultat. 

Ett av kriterierna som jag inte uppfyller vad gäller ekologisk djurhållning är att jag inte kan producera hönsens mat. Jag köper spannmål och även en del värpfoder och ändå tycker jag att mina djur har det bra! De är välmående och har inga sjukdomar eller ohyra sedan vi började med Glädjehuset. Dessutom hjälper nog att de byter boende mellan sommar och vinter samt att vi har 2 hönsgårdar som vi skiftar mellan på sommaren.

Glädjehuset tillför mycket glädje och trevlig odling med stora skördar. Sällan finns det skadeinsekter eller angrepp på plantorna att skåda. För varje hönssäsong dvs på hösten töms Glädjehuset på myllan och komposteras/förvaras eller myllas direkt ner i planteringarna som jordförbättrare. Ingenting går till spillo. Här och här kan du läsa mer om Glädjehuset!

Så till den ursprungliga frågan, har vi helt ekologiskt hos oss? Nej!
Använder jag ekologiska metoder? Ja, i stor utsträckning.

Jag vill återigen lyfta, som jag gjort så många gånger tidigare, att man ska leva livet på ett hållbart sätt! Jag är för en hållbar och kvalitativ konsumtion, det vill säga att jag inte är emot all konsumtion utan försöker ha en återhållsam tanke och handling vad gäller att konsumera. Vi äter så naturlig mat som möjligt. Vi odlar grönsaker och har gärna djurhållning för matproduktion. Strävar efter självhushållning, annars eko och närproducerat om det är möjligt!


Det gäller att hitta rätt stig och följa den; 
hållbart för människan här och nu men även i framtiden!
Årets tomatplanering pågår!
Drömmar om en potting shed!