Fredagsfunderingar… Att hissa eller dissa?!

6 november, 2015
Kategori:

Läser en artikel på nätet om Laila Bagge som ryter till om kvinnor som trycker till andra kvinnor av olika anledningar. Om vi ska vara ärliga så tror jag att många med mig känner igen sig i hur en har en massa åsikter just om våra medsystrar. Även jag har gjort det i mina sämre dagar, särskilt när jag var yngre.

Ett exempel är hur svårt det var för mig att Blondinbella är en stark kvinna som gör det hon tror på, använder sig av våra (mina) fördomar och skapar en image som slår igenom. Jag håller verkligen inte med henne i allt hon uttrycker men för den skulle måste jag ju inte såga henne. Kanske har det med ålder att göra, inte vet jag, eller insikt men nu kan jag se på människor (kvinnor) ur ett annat perspektiv. De behöver inte alltid ha samma värderingar och livsstil som jag för att jag ska ge dem cred. Eller uppskattning som medelålders säger. 😉

Även jag har råkat ut för missgynnsamma kommentarer då jag är en person som ofta går min egen väg eller har åsikter som jag uttrycker. När en diskuterar sakfrågan är det spännande att bli utmanad men när en börjar prata om personliga attribut eller säger nervärderande kommentarer för att minimera mina åsikter är det trist. Då handlar det mer om maktstrukturer och härskarteknik än intressanta utvecklande samtal.

Hur ska man då komma åt detta fenomen då? Ja en gör förstås tvärtom! Hur ofta lyfter du dina medmänniskor och berättar varför du uppskattar dem? Eller varför de inspirerar dig? Hur ofta ger du cred till någon som har kommit på en bra idé som du gärna använder? Det handlar ju inte bara om våra medsystrar utan alla människor mår bra av positivt bemötande men kanske särskilt våra medsystrar. Hissa eller dissa? Lyfta istället för att sänka!

Så nu vill jag lyfta tre kvinnor som har gjort och gör intryck på mig. De inspirerar och motiverar!

Anette med köksträdgården Boäng som är en potager, en av de vackraste köksträdgårdar jag har sett! Dessutom tar hon tillvara på grönsakerna som hon har i sin potager. Hon får mig att vilja odla ännu mer utifrån färg och form.

Monika med bloggen Ekoplantan som jobbar hårt för självhushållning med djur och växter. Hon är en sann förebild och inspirerar med sitt odlande och självhushållande! Hon gör det på riktigt!

Och så har vi min guru sedan många år; Lena Israelsson. Hon skriver odlingslitteratur och har en kolonilott. Hennes bok Köksträdgården har varit som en bibel när jag började odla. Har lärt mig mycket av henne. Dessutom så gillar jag hennes avslappnade stil, passar bra ihop med min, jag gillar inte så mycket måsten och regler i odlandet.

En gemensam nämnare dessa tre har, förutom odling är en värdegrund om alla människors lika värde som de ger uttryck för i olika sammanhang. Vi är absolut inte alltid överens om allting men det finns ändå en grundvärdering som är lika. Spännande diskussioner uppstår och man kan alltid lära nytt och utvecklas.

Pay it forward! Vem vill du lyfta? Vem inspirerar dig och med vad? 


#Lyftaiställetförattsänka!
Även jag är en Bokashikompis
Ny säsong för hönsen i Glädjehuset!