Om jag odlar ekologiskt?

14 maj, 2016

Jag får faktiskt ofta frågan om jag odlar ekologiskt och jag tycker alltid att det är lika svårt att svara på.  Jag har skrivit om det för länge sen men jag tar upp det igen. Intressant ämne och eftersom jag gillar återanvändning så återanvänder jag även texten, dock med förändringar och nya tillägg.

Ekologiskt jordbruk innebär ett antal principer, mål och praktiska åtgärder med syfte att jordbrukssystemet ska fungera så naturligt som möjligt. Ekologisk odlingekologiskt lantbruk eller, tidigare, alternativ odling är jordbruk som bygger på lokala, förnybara resurser, där handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel inte används. […] Generellt strävar ekologisk odling efter att i så hög mån som möjligt vara självförsörjande, använda förnyelsebara resurser samt fungera som ett kretslopp. Miljömässiga fördelar med ekologisk odling är bland annat ökad biologisk mångfald på grund av mindre ogräsbekämpning och inget läckage av syntetiska kemikalier. (från Wikipedia)

Jag skulle vilja påstå att jag i stort sett odlar ekologiskt och har en ekologisk djurhantering med hönsen. Och ändå inte. Det är lite komplicerat…

Jag odlar med ekologiska frön så långt det går. Ibland är det svårt att få tag i ekologiska frön och då odlar jag med konventionella, dvs jag odlar med båda varianterna. Det bästa vore förstås att kunna producera egna fröer i större utsträckning men varken orken eller utrymmet räcker till om jag ska odla alla mina egna fröer. Jag skulle kunna avstå att köpa icke ekologiska frön men jag har övervägt noga och väljer att köpa konventionella frön. Jag vill ha en rikedom bland mina grönsaker som jag odlar på ekologiskt sätt utan kemiska gifter även om vissa frön är konventionella. Jag hoppas ju på att andelen ekologiska frön ökar på marknaden.
Runåbergs fröer och Lindbloms frö har ett bra utbud av ekologiska frön. 

Jag använder inte traditionella, så kallade kemiska gifter för att bekämpa ogräs eller skadeinsekter. Ibland använder vi oss av nyttodjur så som nematoder och bakterier i bekämpning t ex av kålfjärilslarver och sorgmyggor. Jag samodlar olika växter för att de gynnar varandra samt för att förvirra skadeinsekter, framförallt det senaste. Att kombinera växter för att lura skadeinsekter är att föredra och nuförtiden försöker jag öka blomsterodlingen för att öka andra insekters intresse att vara i köksträdgården och pollinera samt för att äta upp skadeinsekter. 

Jag skiftar grödor för att undvika sjukdomar och för att grödorna inte ska utarma jorden. Mina odlingsbäddar är upphöjda och kan producera mer per kvadratmeter än tidigare. Jag täckodlar för att minska avdunstning av vatten men också för ett tillskott av näring och mullämnen. Jag gödslar med hönsskit, kompost och nässelvatten samt täckodlar i största möjliga mån. Och så jordförbättrar jag med Glädjehusets överblivna mylla. 

Glädjehuset är ett kretsloppshus som jag är väldigt stolt över. Allt som kommer ut från Glädjehuset som är ett växthus tas hand om, används och kommer till nytta. Myllan som blir över etter en odlingssäsong lägg ut i odlingarna och krafsas ner som jordförbättring. I vår tunga lerjord är det guld värt med sådan mylla som jordförbättring. En liten del sparas till nästkommande års chili och tomatodling och krukodlingar.

Under vintern har vi höns i Glädjehuset med en kutterspåns bädd som omvandlas till en varmkompost med mycket jobb. Förra helgen flyttade hönsen ut till sina hönsgårdar som de gör varje vår och så börjar en veckas intensivt vattnande och vändande av ströbädden. Varje dag denna vecka har bäste maken vänt och vattnat ströbädden som är en varmkompost för att ”bränna den”. Temperaturen blir hög, upp till 60-70 grader och det ryker härligt om den. Så snart temperaturen sjunker är det dags att plantera tomaterna som väntar i Vita huset. 

Ibland köper jag jord. Jag har prövat ekologisk jord med mindre bra resultat då plantorna blev gula efter en vecka. Trist, då jag hade köpt jorden för att kruka om chiliplantor. Oftast köper jag jord i bra kvalitet till mina första sådder av chili och tomat. Och igår kom det ett stort lass med jord till köksträdgården som flyttas till ett och samma ställe., samlas ihop. Härlig humusrik jord som ska skyfflas i odlingslådorna. Ibland räcker inte min egen jordproduktion till även om jag försöker. 

Om man vill vara lite krass är det mest ekologiskt att tillverka sin jord själv med kompostering och täckodling.

Därför har jag nuförtiden  jordmakeriet som består av många kompostfack och tunnor med olika jord. Tanken är att kunna producera olika kompostmaterial och jord för olika behov. Visst har vi tidigare haft kompost, både trädgårdskomposter och varmkompost för matavfall men nu är det lite mer struktur och tanke bakom. Det är en hel organisation bakom! 🙂 En stor inspirationskälla är Börje som jag var och hälsade på en regnig sommar. Han hade en jordkvarn som jag är sååå avundsjuk på. Vill man se en välmående köksträdgård och bli inspirerad av att sluta gräva ska man hälsa på Börje

I år har jag lite olika försök med löv och bokashikompost i stora svarta säckar. Jordexperiment av olika slag för att se vad jag får resultat. Jag vill ju gärna ha jordförbättring och gödsel till olika växter, som behöver olika sorters näring. Ett exempel är Magnoliorna, de gillar ju näringsrik lövkompost gärna något surare jord. Vore ju himla fiffigt att kunna producera det genom att ta hand om det jag redan har och producerar. 

Ett annat av kriterierna som jag inte uppfyller vad gäller ekologisk djurhållning är att jag inte kan producera hönsens mat. Jag köper spannmål och även en del värpfoder och ändå tycker jag att mina djur har det bra! De är välmående och har inga sjukdomar eller ohyra sedan vi började med Glädjehuset. Dessutom hjälper nog att de byter boende mellan sommar och vinter samt att vi har 2 hönsgårdar som vi skiftar mellan på sommaren.

Så till den ursprungliga frågan, har vi helt ekologiskt hos oss? Nej!
Använder jag ekologiska metoder? Ja, i stor utsträckning.

Jag vill återigen lyfta, som jag gjort så många gånger tidigare, att man ska leva livet på ett hållbart sätt! Jag är för en hållbar och kvalitativ konsumtion, det vill säga att jag inte är emot all konsumtion utan försöker ha en återhållsam tanke och handling vad gäller att konsumera. Ibland lyckas vi och ibland inte. 


Det gäller att hitta rätt stig och följa den; 
hållbart för människan här och nu men även i framtiden!
Baljväxtens år 2016 - en favoritgröda! (del 1)
Jobbat i prunuslunden idag!