Förebygg pistillröta på dina tomter – en vanlig åkomma

7 maj, 2020
Fina och friska tomater vill väl alla ha?! Det sägs att körsbärstomater inte drabbas av pistillröta i lika stor utsträckning som andra tomater. 

Pistillröta

Pistillröta är ett gissel många drabbas av på sina tomatodlingar under sommaren och hösten. Gröna omogna tomater som börjar få bruna stora fläckar i den den nedre delen av tomaten och man kan se att det här bådar inte gott.  Tyvärr är det svårt att göra något åt när det väl är ett faktum utan det är nu man behöver tänka till och planera för att minska riskerna för pistillröta.

Pistillröta ska bero på kalciumbrist och då är det inte nödvändigtvis så att det är brist på kalcium i jorden utan att plantan har svårt att ta upp det. Dessutom, om du odlar i välgödslad planteringsjord så finns det troligen kalcium i jorden.

Foto: Kerstin Engstrand/Rabarber trädgård www.rabarbertradgard.se

Allt eftersom tiden går kan den bruna fläcken skifta i färg till ljusare som på bilden och oftast blir det större och större. Fler bilder på tomater och klassisk pistillröta som har drabbat tomaterna: Pistillröta på tomater 

Det finns några saker som ökar riskerna att få pistillröta genom att de försvårar plantan att ta upp kalcium på olika sätt:

  • Ojämn bevattning
  • Ojämn värme
  • Odla för tätt
  • Dålig luftcirkulation
  • Stor bladmassa
  • Skadade rötter

 

Du kan förebygga och minska risken för att dina tomatplantor ska få pistillröta genom att planera:

Täckodling

Täckodling är en utmärkt ide för att skapa jämnare fuktighet i jorden. Vattnet avdunstar inte lika fort om du täckodlar och du behöver inte vattna lika ofta. Du minskar din vattenförbrukning och jorden håller sig fuktigare längre.

Täckodling skapar också jämnare och högre temperatur i jorden som är en fördel. Tomaterna gillar varmt om rötterna. En högre jordtemperatur ökar tomaternas förmåga att ta upp kalcium både till bladen och frukterna vilket minskar risken för pistillröta.

Sist men inte minst är det ju mycket bra med täckodlig av gräs och ogräs då de ger bra med näring till tomaterna. Det fiffiga är att det tomaterna tar upp näringen i den takt de behöver och du behöver inte bekymra dig nämnvärt.

Temperatur och luftcirkulation

Det är bra om du inte odlar för tätt då tomaterna mår bättre av bra luftcirkulation. Det är viktigt att luften kan röra sig mellan plantorna. Det finns många diskussioner och åsikter om man ska blada av eller inte. Det vill säga om man ska ta bort blad för att minska bladmassa. Jag brukar göra det om det är mycket bladmassa eftersom jag får det ibland då jag odlar i kväverik mylla.

Det är också bra att försöka få till lite genomdrag om det är supervarmt eller solen ligger på och gassar. Temperaturer över 30°C mår inte tomaterna så bra av och skapar ogynnsamt klimat.

Vattentillförsel

Det är bra om man inte använder vattenspridare för att vattna tomater då det är endast en bråkdel av vattnet som tomaten tillgodogör sig. Det är fördel att punktbevattna med vattenkanna eller sin slang men att fokusera just på tomaten.

En annan lösning är att ta tommatpetflaskor som du fylle med vatten och vänder upp och ner vid tomatplantan. Sparar både vatten och du får en punktbevattning. Det är mycket effektivt och jag gillar enkelheten.

Har du möjlighet så kan du investera in ett bevattningssystem med droppbevattning för att både minska vattentillgången och få till en punktbevattning. Det ska jag prova mig fram med i år. Kommer skriva mer om det vi senare tillfälle.

Effektiva mikroorganismer, bokashikultur eller mikrobkultur

Du kan tillsätta effektiva organismer, bokashikultur eller mikrobkultur som är sammansatta kulturer av naturliga probiotiska jästsvampar, mjölksyrebakterier och fotosyntesbakerier som främjar god jordkvalitet och skapar gynnsamt mikroliv när de kommer i kontakt med jord. Kulturerna är odlade för att skapa positiva effekter och främja friska jordar och grödor. 

Det är ju absolut inte ett måste, det går alldeles utmärkt att odla utan att tillsätta mikrobkulturer eftersom det finns redan en mängd av dem i jorden. Men man vill boosta tomatplantorna och skämma bort så är det bra. Dessutom så främjar det rottillväxten och det medför att rötterna har motståndskraft och har lättare att ta upp kalcium.

Här kan du läsa mer om dem: Bokashi, fermentnering och jordfabrik

Mångfald

Det är bra att odla flera sorter eftersom olika tomater är olika känsliga för pistillröta. En del har högre motstånd än andra helt enkelt. Körsbärstomater ska visst ha lättare att klara sig undan pistillröta och det kan stämma för jag har nog aldrig fått det på dem.

Så odla många sorter!

 

Jag hoppas att ni får fina tomatodlingar och galna skördar! // Johnna a.k.a Bondjäntan

Dags att så de tre systrarna, majs, squash och bönor!
Min köksträdgård - mitt hjärta!