Nytt tomatvirus ToBRFV oroar hobbyodlaren

6 mars, 2022

Vad är ToBRFV?

ToBRFV är ett virus som påverkar tomater och paprika och det står för Tomato brown rugose fruit virus. Viruset sprids lätt när infekterade plantor får kontakt med redskap, människor eller värdväxter så som tomat och paprika.

Det rapporterades för första gången hos tomater i Israel 2014. Sedan dess har det rapporterats i Kina, Mexico, Tyskland, Italien, Grekland, Storbritannien, Jordanien, Turkiet och Nederländerna. Finska livsmedelsverket skriver om detta virus kortfattat: Tomato brown rugose fruit virus 

Vad är det som oroar?

Det som oroar är att många tomatproducenter från Europa kan ha drabbats av smitta då TBRFV är utbrett i dessa länder. Det betyder att viruset kan fraktas till våra grönsaksdiskar eftersom vi importerar tomater från Europa. Det vill säga att vi kan, när vi handlar paprika och tomater, få med oss ToBRFV hem utan att veta om det. Eftersom viruset smittar genom direkt och indirekt kontakt så betyder det att vi behöver bli extra uppmärksamma på smittorisken när vi köper tomater.

För att minimera riskerna av eventuell smitta skulle du behöva tvätta händer och byta kläder efter att du har handskats med köpta tomater som eventuellt är smittade innan du kommer i kontakt med dina egna tomatodlingar. I dagsläget vet man inte hur utbredd smittan är och hur den finns i Sverige. Dock har jag förstått att flera svenska yrkesodlare är extremt försiktiga och har vidtagit åtgärder för att inte riskera smitta sin tomatodling.

En annan sak som skulle kunna oroa är att handla tomatfrön från osäkra källor då man inte vet om fröförsäljaren har virusfria frön. Min gissning är att det här kommer bli ett större problem och vi behöver bli mer noggranna än tidigare gällande varifrån vi köper frön till våra odlingar. Kommersiella fröhandlare jobbar med växtpass för att säkerställa sjukdomsfria frön till försäljning. Detta utmanar hobbyodlare som byter frön med varandra då det är svårt att säkerställa att det är friska frön.

Vad är symptomen?

ToBRFV-symptom liknar de symptom som orsakas av andra tobamovirus så som tobaksmosaikvirus och tomatmosaikvirus. På paprika blir det bubbligt och mosaikmönstrat på bladen, och hos tomater blir det ett mosiakmänster och missväxt. Infekterade frukter hos de båda är mindre, missfärgade och kan ha döda fläckar på skalet. smittade frukter kan ha låg kvalitet. Det har också visat sig att tomater som är resistenta mot andra tobamovirus fortfarande är i farozonen för ToBRFV.

Drabbas man av ToBRFV är det inte bara ett ”skönhetsproblem” utan att skörden blir dålig och viruset förstör dina odlingar. Eftersom viruset smittar lätt är det troligt att om du får in det i dina odlingar är det svårt att begränsa den.

Försiktighetsprincip

Utan att trycka på panikknappen tror jag personligen att det är dags att inta försiktighetsprincipen vid inköp av tomater och paprika, det vill säga,

  • tänka både en och annan gång vilka grönsaker jag köper
  • att INTE lägga eventuella köpegrönsaksrester så som paprika och tomater i komposten för att undvika eventuell smitta
  • att inte så frön från köpegrönsaker även om det är lockande
  • att inta försiktighetsprincipen även vid fröbyten och fröinköp

tills vi vet mer.

//Johnna aka Bondjäntan

******************************************************************************

Bilder: ToBRFV-symptom

Att läsa mer:

Fritidsodlingens Riksorganisation

Landsbygdensfolk.fi Farlig tomatsjukdom bröt ut i fransk odling

Tomato brown rugose fruit virus: survival and disinfection

Tomato Brown Rugose Fruit Virus

*******************************************************************************

Tomater 2022 - körsbärstomater
Kallsådd av grönsaker - bredsådd i olika tråg