Varför odla kulturarvsorter och ekofrön?

20 januari, 2019
Min köksträdgård är mitt hjärta och jag vårdar den ömt.

Jag får ofta frågorna om VARFÖR jag odlar kulturarvssorter och ekofrön samt VARIFRÅN köper jag kulturarvssorter och ekofrön? Det finns många gånger ganska trista argument om att det skulle vara onödigt och ointressant och som ni säkert har gissat håller jag inte med sådant nonsens.

På frågan om VARIFRÅN köper jag mina fröer kommer jag alldeles snart lista upp adresser med hänvisning. På frågan om VARFÖR jag odlar eko och kurlurarvssorter vill jag gärna svara VARFÖR INTE?!

Varför köper jag kulturarvssorter och ekofröer?

Men jag ska ge dig ett lite mer utförligt svar. För mig spelar det stor roll vad jag petar ner i jorden och vad jag stoppar i munnen. För mig spelar det roll om jag tar hand om jorden jag odlar i och kroppen som jag bär. Om du önskar ha en frisk köksträdgård behöver du ta hand om den efter din bästa förmåga. Precis som med din kropp.

Jag väljer mina frön och odlar med omsorg. Vad det innebär att jag odlar med omsorg kan kort beskrivas att jag tillför organiskt material genom täckodling, jag ödslar med eget hönsgödsel och urin, ibland även bokashi som ger bra microkultur tillsammans med täckodling. Jag väljer att ta hand om jorden jag odlar i.

Att välja ekologiska fröer och eller kulturarvsorter är bra om du vill odla hållbart och ekologiskt. När jag väljer frön så gillar jag att odla många kulturarvsorter både för att de har en historia och för att de passar bra in i tanken om en hållbar och ekologisk köksträdgård. I mer än tiotusen år har människan odlat och brukat jorden för att få mat på bordet. De flesta kulturarvsorter är minst 100 år gamla och många är äldre än så. Det är ett spännande arv att bevara och min erfarenhet säger att många av kulturarvsorterna smakar mer än nykomlingar. De kanske inte har lika hög produktivitet men smaken och kvaliteten är oslagbara.

En annan viktig del är att det troligen är mer näring i kulturarvsorterna än det är i nyare hybridsorter visar forskning. Att man har fokuserat så pass mycket på avkastning med de nya sorterna att man har förändrat dem så pass mycket att de inte är lika näringsrika som gamla sorter. ”Den moderna förädlingen har gått ut på att öka kvantiteten framförallt och få så stora och jämna växter som möjligt. De här hybriderna som är framtagna för stor kvantitet. Annorlunda celluppbyggnad de innehåller mer vatten. Näringsvärdet har sjunkit katastrofalt de senaste trettio åren” säger Johnny Andreasson från Runåbergs frön i programmet Näringen och grönsakerna, Matens pris. 

”Resultatet av den här ensidiga växtförädlingen går tydligt att se i forskningsrapporter där man jämfört de kommersiellt odlade grönsakerna, frukterna och bären med äldre eller vilda släktingar. I forskningsrapport efter rapport visar det sig att man i jakt på högre avkastning och tåligare frukter förädlat bort många av de viktiga fytokemikalierna.”  Näringen och grönsakerna P1

Det betyder dock inte att jag inte köper frön som är annat än eko eller kulturarv. Ibland hittar jag inte ekofrön i det jag letar efter och då tar jag ”vanliga” frön men det är också så att ibland väljer jag en hybrid med flit. Om jag behöver odla en grönsak med en visst motstånd vad gäller till exempel virus så kan det vara bra med en hybrid som har just det motståndet.

Det ena utesluter inte det andra men jag gör aktiva val.

Det är också roligt att kunna vara med och bevara kulturarvsorter i framtiden. Att fortsätta att odla dem möjliggör att vi har dem kvar. Att dessutom vara med och inspirera och sprida frön så att fler odlar kulturarvsorter är inte fy skam. Att aktivt odla för mångfald är faktiskt viktigt och roligt.

 

Varifrån kan du då inhandla kulturarvsorter och ekofrön?

Sesam

Föreningen Sesam är en fristående organisation och är inte knuten till någon myndighet, institution eller företag. Det är en ideell förening som verkar för att bevara den mångfald som finns bland köksträdgårdens och åkerns växter. Medlemmar i föreningen fröodlar  och vänder sig till hängivna odlare som är nyfikna på ovanliga eller gamla köksväxtsorter och andra nyttoväxter. 

Här hittar du föreningens hemsida och bli medlem: Sesam

POM

Programmet för Odlad Mångfald samlar och räddar gamla köksväxter. ”Pom är Sveriges nationella insats för att långsiktigt bevara och nyttja våra kulturväxter och deras vilda släktingar. Sveriges riksdag beslutade år 2000 att Pom skulle genomföras som ett verktyg för att förverkliga Konventionen om biologisk mångfald.”

Här hittar du SLUs hemsida om POM: Programmet för odlad mångfald

NordGen – Nordiskt Genresurscenter

”NordGens grundläggande uppgift är att bidra till att säkra en bred genetisk mångfald av de resurser som kan kopplas till mat och lantbruk. Det görs genom bevarande och hållbart nyttjande, genom ett idogt dokumentations- och informationsarbete samt genom internationella avtal.” Dessutom ansvarar NordGen för den dagliga hanteringen och verksamheten för Svalbards Globala Frövalv. Varje år delar de ut frön till fritidsodlare för den som vill stötta och odla för att bevara kulturarvsorter.  

Här hittar du till NordGen: Nordiskt Genresurscenter

3 företag som har kulturarvsorter eller ekofrön till försäljning.

Impecta

Impecta är ett familjeföretag som säljer både ekofrön och kulturarvsorter. För Impecta Fröhandel är det viktigt med begrepp som kvalitet, arv och hållbarhet. Fröer med specifika egenskaper samlas i kvalitetsområdena Eko och Kulturarv. När det gäller grönsaker är målet att det alltid ska finnas minst ett Eko-alternativ att välja på i sortimentet. Inom kvalitetsområdet Kulturarv arbetar Impecta med att bevara den biologiska mångfalden genom att samla traditionella, genuina växtarter. Här är det fokus på beprövade och robusta gamla sorter som för vidare en fin odlingstradition. 

Det var också roligt att presentera ett samarbete med Impecta till detta inlägg med Kulturarv och ekofrön under tre dagar. Många verkade uppskatta erbjudandet och kanske vi kan göra om det senare.

Här hittar du Kulturarvsfrön och Ekofrön från Impecta.

Här hittar du till Impectas hela sortiment: Impecta

Runåbergs fröer

Runåbergs är ett annat familjeföretag. De är helt övertygade om att ekologisk odling i olika former är en förutsättning för jordens överlevnad. En odling med uppriktig vördnad för det levande. En odling där balans är viktigare än maximal skörd. Utan användning av lättlösligt konstgödsel och kemiska bekämpnings- och tillväxtmedel. Och vi gör vad vi kan för att hitta fröproducenter runt om i världen med samma inställning.

Här hittar du till Runåbergs och deras hemsida; Runåbergs fröer

Lindbloms frö

Lindbloms Frö har största sortimentet i Sverige som fröleverantör till ekologiska yrkesodlare, vilket bl.a. innebär att erbjuder friska sorter med bästa möjliga sjukdomsresistens. Detta utbud gör de även tillgängligt på hobbymarknaden med portioner. De säljer mer än 400 sorter ekologiskt odlat frö. Därtill närmare 600 sorter obetat (dvs. frö inte behandlat kemisk). De säljer aldrig kemiskt betat frö. 

Du hittar till Lindbloms frön och deras hemsida: Lindbloms frö

 

Länkar som kan vara intressanta:

Här kan du läsa om hur jag tänker just om att odla grönsaker: Odla egna grönsaker

Vilka frön beställer jag i januari? Odlingskalender 2019: Januari

 

Det var nog allt för den här gången. Snart får ni träffa en som aktivt arbetar med att bevara fröer för att öka mångfalden. //Johnna a.k.a Bondjäntan

En fröodlare berättar!
Mina odlingshyllor som jag använder till frösådder