Minimera vattenförbrukning med en vattenförsörjningsplan

8 maj, 2019
Hur kan jag optimera min vattenförsörjning för tomaterna?

Vattenförsörjning

I tre temadelar kommer jag skriva om hur jag ska försöka ta mig an problemet torr och varm sommar. Förra inlägget handlade om hur jag ska skörda regnvatten OM det skulle komma något regn. Trodde aldrig att jag skulle tänka att vi i Sverige behövde bekymra oss om grundvattennivåer och hur vi ska hushålla med vatten. Vattenförsörjningen är en högst aktuell fråga även för oss. Jag tror inte bekymren är över så vi behöver tänka både här och nu men även hur vi arbetar fram hållbara lösningar. 

Hur kan jag hantera en torr och varm sommar?

Att skörda regnvatten

Att spara vatten

Inlägget om att skörda regnvatten handlade om hur jag ska samla regnvatten samt bevara regnvatten, vad jag behöver förändra och hur jag behöver lösa mina frågeställningar. Nästa inlägg kommer handla om hur odlar jag för att minimera risken för torka och hur bygger jag upp jorden för att det ska bli så bra odling som möjligt. Hur kan man främja och förebygga en hållbar odling. Detta inlägg kommer handla om hur jag minimerar vattenförbrukningen, alltifrån hur jag vattnar till hur skapar jag ett så gynnsamt klimat som möjligt för mina odlingar.

Jag har många områden i trädgården som behöver vatten, vissa behöver mer så som köksträdgården och tomaterna i Glädjehuset, andra kanske behöver något mindre men dock klarar de inte torka särskilt väl. Jag har för länge sedan slutat vattna med vattenspridare för det ger inte den effekt som är önskad utan det är faktiskt slöseri med vatten.

Vattenförsörjningsplan

Det låter lite tråkigt med vattenförsörjningsplan men det är faktiskt ganska spännande när man börjar grotta ner sig i frågan. Vad behöver jag och hur ska det gå till?

Största frågan är hur gör jag för att få till det på bästa sätt? Hur skapar jag en hållbar trädgård med olika moment och konstruktioner som både värnar om miljön men även underlättar för mig så långt som det är möjligt.

  1. Jag började med att funder hur vill att det ska se ut när det är färdigt? Det vill säga önskat läge. Du kan bara stolpa upp alla punkter eller så ritar man en faktisk karta. Jag gick runt i trädgården och tänkte och funderade för att få fram bilden av önskat läge.
  2. Efter det började jag sortera i vilka resurser som finns nu och vad behöver jag mer av eller nytt av. Måste också erkänna att det fick bli en A-plan och en B-plan eftersom jag vet att det blir också en ekonomisk fråga. Faktum kvarstår att de allra flesta behöver ta hänsyn till vad saker och ting kostar.
  3. Tredje steget blev att fundera över vad ska göras när. Det vill säga en tidsplan på både kort sikt och på lång sikt. Utifrån önskat läge så blev det en två-tre-års-plan och nu fokuserar jag på vad jag behöver få till detta år för att minimera vattenförbrukningen.
Ny rabatt anlagd 2018

I min behovsinventering och önskat läge analys så blev följande behov tydliga:

Rabatter

Jag har två avlånga rabatter som ramar i delar av trädgården behöver vattnas. En av dem är dessutom nyanlagd förra året så jordstrukturen är inte optimal ännu. Det betyder att jag behöver nog hålla efter lite extra så att att växterna etablerar sig ordentligt.

Bärträdgård

Jag har ju även två långa rabatter i köksträdgården som är inramning av köksträdgården i form av ”bärträdgård”. Det vill säga jag har planterat bärbuskar i långa rader och de behöver vattnas. Förra året blev de si så där och tyvärr så märks det.

Köksträdgård

Jag har nyligen flytta köksträdgården från en sidan av trädgården till den andra och nu börjar få det som jag vill. Jag odlar i upphöjda bäddar med träram och dessa behöver ju vattnas. Nu har jag en mycket bra jordstruktur i de flesta av lådorna och det är förenklar, mer om det i nästa inlägg om hur man skapar förutsättningar. Här är jag lite fundersam över hur jag ska få till det bästa optimala vattningen…

Lunden

Jag har byggt upp en prunuslund på ena sidan av huset. En plats som tidigare bara hade gräsmatta som var fylld med mossa. En något mörkare plats med en dålig jordmån som omvandlades till en liten men naggande go lund att strosa i. Den fick stå stand by läge förra sommaren och jag ser att flera av växterna dog. Tyvärr. Så nu blir det till att bygga upp igen för att få den lika vacker som tidigare och då behöver den vatten…

Skogsträdgård

På baksidan av huset har jag anlagt en ligtversion av en skogsträdgård med äppelträd och svartvinbärsbusar som också behöver vatten. Jag ser att två av vinbärsbuskarna klarade inte förra årets torka.

Odlingstunneln, Glädjehuset och Oasen

Jag har tre olika sorters odlingshus, växthus som också behöver vatten på olika sätt. I odlingstunneln odlar jag i krukor och odlingslådor, i Glädjehuset odlar jag tomater i odlingsbäddar och i Oasen har jag mest krukor.

Fuktslangar kan vara en lösning på att reducera vattenförbrukningen

Resurser

Förutom behovsanalys och önskat läge så pratar jag om resurser i min vattenförsörjningsplan. Resurser är inte bara ekonomi utan det kan vara skydd i form av träd, plank och hus, det kan vara jorden du odlar i och det kan vara kort och gott antalet vattenkannor du redan har.

Utifrån mitt behov så kommer jag investera i bevattningssytem som jag faktiskt tidigare har ”dissat”. Jag har tänkt att det är till för den late och bekväme och det kanske är så MEN jag har läst på lite. Tagit reda på lite mer för att välja smart.

Det ska vara så att med punktbevattning så kan du reducera vattenförbrukningen upp till 70%! Om hälften är sant så är det riktigt intressant. Så just nu planerar jag olika lösningar för olika delar i trädgården med bevattningssystem med fuktslangar, droppbevattning och vattentunnor. Till avlånga rabatter och odlingar blir det nog fuktslangar i stor utsträckning eftersom det sparar vatten OCH det är minimal ansträngning. De andra vet jag inte ännu…  Funderar vidare.

Mikroklimat

Mikroklimat är också en resurs att ta med sig i planeringen av en hållbar trädgård. Hur arbetar du för att få till ett gynnsamt mikroklimat och vilka förutsättningar har du? Hur är vegetationens utformning och vad kan du påverka? Vi bor i en skogsdunge med åkrar på ena sidan och skog bakom. Jag skulle säga att hos oss blåser det även när det inte är blåsigt. Åkrarnas öppenhet och inramningen med skogen bakom oss skapar vindströmmar som vi försöker bygga bort. Vind är nämligen mycket uttorkande och kan man reducera vindarna kan man reducera vattenbehovet.

Förra året byggde vi ett hyfsat högt plank som ska skydda mot vinden som kommer från åkrarna. Hittills så är min upplevelse att vindomfånget har minskat men jag har ingen hårdfakta på det.  Planket är inte tätt utan vinden kan fortfarande sila sig igenom men det blir ett mindre blåsigt utsatt läge.

Fortsatt arbete

Jag som det märks så är jag långt i från färdig. Det kommer säkert ta flera år innan jag är där jag önskar vara med en hållbar trädgård. Men det gör ingenting. Det får gå i den takt det går. Återkommer snart igen om sista punkten i mitt tema på tre delar: Bygga upp jorden! Det är också viktigt att bygga upp jord, eller odla din jord så att den är fuktighetshållande samtidigt som den är lucker. 

Vi ses snart igen! // Johnna a.k.a Bondjäntan

Bygga upp jorden för bra skördar
Skörda regnvatten